->->Privacy Statement
Privacy Statement2018-11-02T09:09:37+00:00

Apleona

Privacy

Apleona Real Estate B.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56527934.  Alle privacygevoelige informatie die aan ons verstrekt wordt valt onder dit Privacy Statement. Apleona Real Estate B.V. spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in het onderstaande Privacy statement. Apleona Real Estate B.V. werkt conform de geldende Privacywetgeving.

Voor vragen, opmerkingen of klachten over dit document of over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 030-2565165 of per mail privacy.realestate.nl@apleona.com

Persoonlijke informatie

U bezoekt onze website zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft vrij te geven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Als u besluit ons persoonlijke informatie te verstrekken die wij nodig hebben – bijvoorbeeld om met u te corresponderen – maken wij hierbij zo veel als mogelijk kenbaar op welke manier deze informatie gebruikt zal worden. Wanneer u aangeeft dat deze informatie niet voor dit doeleinde mag worden gebruikt, dan respecteren wij dat uiteraard.

Doeleinden van gegevensverwerking

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze dienstverlening. Door het invullen van het inschrijfformulier geeft u toestemming tot het toevoegen van uw gegevens aan ons abonneebestand. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich af kunt melden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Websitegebruik

Wij maken gebruik van Google Analytics om de inrichting van onze website te kunnen optimaliseren. De hiermee verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Apleona Real Estate B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult binnen onze website tijdens de verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in dit statement.

Wijzigingen

Apleona Real Estate B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

Apleona
Real Estate Management

Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

Postbus 85270
3508 AG Utrecht

+31(0)30 2565165
+31(0)900 1122211

(24/7 servicedesk bij storingen)

info.realestate.nl@apleona.com

Kunnen wij u helpen?

Wij bieden service op maat, van modulaire dienstverlening tot geïntegreerde servicepakketten. Onze betrokken en gekwalificeerde teams denken graag met u mee om te komen tot een perfecte oplossing van uw vraag.
JA GRAAG!
We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat middels deze cookiewall omdat dit voor ons de juiste werkbare oplossing is. PRIMA